Herkenning

Soms lees je een boek waarbij je jezelf herkent in de karaktertrekken van of de emoties bij de personen in het boek. Dit geef ik de kinderen mee als opdracht bij het lezen: "Herken je in de personen uit je boek iets van jezelf?" en sluit de leesles af door een aantal kinderen hier over te laten vertellen. 

groep 5-6-7-8