Lievelingsboek / soorten (categorieën) boeken

VOORAF / MOTIVATIE

- Kinderen mogen een lievelingsboek meenemen. Deze worden op een plek leuk neergezet. Eventueel met wat leuke posters en/of bijbehorende attributen erbij. 
- Leerkracht neemt ook een lievelingsboek mee.

NODIG (voor de komende lessen)

- Lievelingboeken van de kinderen
- 5 mandjes met hierop de volgende woorden:  
x  prentenboeken
x  leesboeken
x  stripboeken
x  informatieboeken
x  tijdschriften
- Stapel boeken van bovengenoemde genres die op school aanwezig zijn. 
- Een informatieboek over boeken.

LES(SEN)

A. Introductie: 
- Leerkracht leest een stukje voor uit het lievelingsboek en gaat daarna vertellen waarom het zijn/haar lievelingsboek is. 
- Daarna wordt het boek ingedeeld in een categorie.
- Het boek gaat in het bijbehorende mandje.

B. Vervolg:
- De leerlingen mogen één voor één kort vertellen wat hun lievelingsboek is en waarom ze het een leuk boek vinden. 
- Leerlingen laten vertellen waarom het bij die categorie hoort. De leerkracht stelt hierbij sturende vragen zodat de leerling zelf tot de juiste keuze komt (Veel platen? Veel tekst? Informatief? Verhaal? Striptekeningen? Soort kaft? Etc.)
- Daarna wordt het boek in een categorie ingedeeld en in het bijbehorende mandje gelegd.

C. Afsluiting:
- Een leerling (kies hiervoor een geschikt boek) mag een stukje uit haar/zijn boek voorlezen en/of de leerkracht leest één van de boeken voor. Over deze les kun je bijvoorbeeld een paar dagen doen. Elke dag komen een aantal kinderen aan de beurt. 

VERVOLGLES(SEN)

De lievelingsboeken gaan weer mee naar huis, of worden op de plek in de klas teruggezet. Soortgelijke activiteit als hierboven wordt gedaan met boeken van school: 

A. Introductie:
- Voorlezen van een prentenboek dat de kinderen op dat moment boeit of dat bij het thema van deze periode past.
- Daarna wordt het boek ingedeeld in een categorie.
- Het boek gaat in het bijbehorende mandje.

B. Vervolg:
- De boeken worden één voor één bekeken. 
- Leerlingen laten vertellen waarom het bij die categorie hoort. De leerkracht stelt hierbij sturende vragen zodat de leerling zelf tot de juiste keuze komt (Veel platen? Veel tekst? Infomatief? Verhaal? Striptekeningen? Soort kaft? Etc.)
- Daarna wordt het boek in een categorie ingedeeld en in het bijbehorende mandje gelegd.

C. Afsluiting:
- De mandjes worden (per groepje) op de tafels gezet. De kinderen mogen de boekjes bekijken/lezen etc. Na een tijdje wisselen of de volgende dag wisselen. 
- De boeken blijven vervolgens in de mandjes. 
- De mandjes staan in de boekenhoek en kunnen gebruikt worden bij het lezen in de boekenhoek, bij het stillezen in de klas en/of om voor te lezen. 

UITBREIDING

- Meer categorieën en mandjes (sprookjes, versjes/gedichten)

Juf Saskia, groep 3